O nama


Udruženje likovnih i primenjenih umetnika Kraljevo osnovano je 2011. godine sa ciljem da unapredi kulturnu ponudu u Kraljevu iz oblasti vizuelnih umetnosti.

Jedan od glavnh razloga za osnivanje je decentralizacija kulture kao i pozicioniranje Kraljeva na kulturnoj mapi Srbije i regiona.

Naša organizacija krajem decembra koncipira godišnji program rada koji se sastoji od samostalnih, grupnih, tradicionalnih izložbi, likovnih kolonija, seminara, radionica.


Udruženje likovnih i primenjenih umetnika Kraljevo, dobrovoljno, nevladino i nedobitno udruženje osnovano je na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja i afirmacije vizuelnih umetnosti.

Udruženje okuplja umetnike i lica koja svojim stvaralaštvom , delovanjem ili aktivnošću doprinose da se vizuelna umetnost što šire i potpunije razvija i afirmiše i time utiče na podizanje kulture društva na najviši nivo.
Ciljevi Udruženja su:
  1. Podstiče i koordinira aktivnost svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i unapređuje stvaralaštvo slikara, vajara, grafičara, umetnika primenjenih umetnosti, istoričara umetnosti, likovnih pedagoga kao i stavaralaštva u proširenim medijima kao integralnog polja delatnosti likovnih disciplina;
  2. Organizovanje izložbi regionalnog, republičkog i međunarodnog karaktera;
  3. Organizovanje likovnih kolonija;
  4. Učestvovanje u obeležavanju značajnih datuma iz istorije Kraljeva.
  5. Saradnja sa kulturnim institucijama i organizacijama, kao i drugim društveno-političkim organizacijama i zajednicama na realizaciji programskih aktivnosti Udruženja.

Naša organizacija ima i unutrašnje organe koji su definisani statutom:
  1. Predsednik udruženja
  2. Upravni odbor
  3. Umetnički savet koji svojim savetodavnim radom pomaže da naše udruženje bude profesionalna organizacija iz oblasti vizuelnih umetnosti.

Zakonski zastupnik,

Predsednik UO i Udruženja likovnih i primenjenih umetnika Kraljevo,
Ivan Milunović ,akademski slikar