Konkursi


10.2.2016.ČETVRTI INTERNACIONALNI SALON GRAFIKE 2016Opširnije...
7.2.2015.KONKURS: VI Medjunarodna izlozba UMETNOST U MINIJATURI MAJDANART 2015Opširnije...
7.2.2015.Konkurs: BeogradskaMinijatura 2015Opširnije...
28.1.2015.Konkurs za Treći internacionalni salon grafike 2015Opširnije...
31.1.2013.PRVI INTERNACIONALNI SALON GRAFIKEOpširnije...
14.11.2012.PRVI STUDENTSKI CRTEŽ 2012Opširnije...
6.11.2012.KONKURSOpširnije...
1.11.2012.KONKURS - NOVEMBARSKI LIKOVNI SALONOpširnije...